GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE

ul. 1-go Maja 27 44-206 Rybnik
531-326-001
Ośliźlok Michał
pierwszy.chwalowice@gmail.com