Śląski ZPN

Komunikat nr 2 Prezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej

24/03/2020 16:55

Szanowni Państwo,

W związku z nowymi ograniczeniami, które zostały wprowadzone przez Rząd Polski w dniu 24 marca 2020r., Zebrania Klubów w Podokręgach


  • Bielsko – Biała – 03.04.2020
  • Żywiec – 04.04.2020
  • Rybnik – 06.04.2020
  • Lubliniec – 07.04.2020

zostają odwołane.

Nowe terminy Zebrań Klubów w w/w Podokręgach zostaną ustalone po ustabilizowaniu się sytuacji w kraju.

W obecnej sytuacji to życie i zdrowie są najważniejsze, dlatego dbajcie o siebie i zgodnie  zaleceniami - zostańcie w domu.

                                                                                               Prezes

                                                                              Śląskiego Związku Piłki Nożnej

                                                                                           (-) Henryk Kula