Wydział Gier - Skład

BP

Bolesław Pluta

Przewodniczący WG

SA

Stanisław Adamczyk

Z-ca Przewodniczącego

JA

Jerzy Adamczyk

Sekretarz

SP

Sebastian Piotrowski

Weryfikator

CW

Czesław Wajner

Weryfikator

MS

Mateusz Szumilas

Weryfikator

RM

Radosław Marek

Weryfikator

LJ

Leon Juraszek

Weryfikator