ŚLAP U-11

Celem programu współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jest: wyrównanie szans, ograniczenie emigracji młodych zawodników z województwa śląskiego, rozwój zawodników na płaszczyźnie inteligencji w grze i rozumienia gry, postęp motoryczny zawodników poprzez dostęp do profesjonalnego treningu, zgodnego z programem szkolenia PZPN. Pozwoli to na: zwiększenie umiejętności piłkarskich, analizę rozwoju zawodników, selekcję zawodników w Podokręgach, przygotowanie i obserwacja zawodników do turniejów selekcyjnych w kategorii U12 oraz edukację lokalnego środowiska – trenerów i rodziców.


Pierwszym filarem programu jest Komisja Szkolenia Śląski Związek Piłki Nożnej. Odpowiada ona za: przygotowanie merytoryczne i metodykę programu, realizację programu, analizę oraz kontrolę programu i wybór trenerów głównych, po konsultacji z Prezesami Podokręgów.

Drugim filarem programu jest Podokręg, który odpowiada za: bezpłatne użyczenie obiektu – punktu treningowego raz w tygodniu.

Jednocześnie istotnym punktem programu jest organizacja (raz do roku) warsztatów dla opiekunów młodych zawodników pod hasłem „Świadomy rodzic”.

Do obowiązków uczestników należy przyjęcie regulaminu rodzica oraz zawodnika.