Uchwały Zarządu PZPN

Uchwała o członkostwie

Uchwała w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej  oraz  Załącznik nr 2

Uchwała w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną

Uchwała - Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej

Regulamin Dyscyplinarny PZPN

Uchwała w sprawie statusu zawodników występujących w rozgrywkach futsalu

Uchwała w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach Ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych

Uchwała w sprawie zasad uzupełniania klas rozgrywkowych

Uchwała w sprawie szczególnych zasad potwierdzania i uprawniania zawodników do gry w przypadku wycofania drużyny klubu z rozgrywek piłkarskich

Uchwała w sprawie rozgrywania meczów na boiskach posiadających sztuczną murawę

Uchwała w sprawie określania zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników

Uchwała w sprawie opłaty ryczałtowej dla klubu odstępującego zawodnika

 

Uchwały Zarządu Śląskiego ZPN i Komisji ds. Nagłych

23 lutego 2021

Uchwała Nr 20/21/Z w sprawie zmian w Regulaminie Ramowym Rozgrywek oraz Załączniku nr 1 do Regulaminu Ramowego Rozgrywek (sztuczne oświetlenie)

/Regulamin Ramowy po zmianach oraz Załącznik nr 1 po zmianach/

Uchwała Nr 30/21/Z w sprawie stosowania nazwy w celach marketingowych przez Fundację Akademia Łukasza Piszczka

 

9 lutego 2021

Uchwała Nr 3/21/KdsN w w sprawie zmiany w tabeli ekwiwalentów sędziowskich

 

26 stycznia 2021

Uchwała Nr 13/21/Z w sprawie zmian w tabeli opłat związanych z uczestnictwem w rozgrywkach Śl. ZPN

 

9 grudnia 2020

Uchwała Nr 58/12/20/Z w sprawie zmiany nazwy klubu (GKS Naprzód-23 Rydułtowy)

Uchwała Nr 59/12/20/Z w sprawie prowadzenia zawodów przez sędziego klubowego

Uchwała Nr 60/12/20/Z w sprawie zatwierdzenia wzoru sprawozdania sędziego oraz Wzór sprawozdania

 

9 listopada 2020

Uchwała Nr 49/11/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Dyscypliny Śląskiego Związku Piłki Nożnej i Komisji Dyscypliny Podokręgu

Uchwała Nr 50/11/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Związkowej Komisji Odwoławczej Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr 51/11/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rzecznika Prawa Związkowego Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr 53/11/20/Z w sprawie stosowania nazwy w celach marketingowych przez MKS Śląsk Świętochłowice

 

28 września 2020

Uchwała Nr 42/9/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji ds. Licencji Klubowych Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr 43/9/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Klubu Seniora Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr 44/9/20/Z w sprawie zatwierdzenia tabeli opłat

Uchwała Nr 45/9/20/Z w sprawie zatwierdzenia tabeli ekwiwalentów sędziowskich obowiązującej w Śląskim Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr 47/9/20/Z w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego Śl. ZPN

 

25 sierpnia 2020

Uchwała Nr 6/8/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Szkolenia i Komisji Szkolenia Podokręgu Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr 7/8/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji ds. Rozgrywek Śląskiego Związku Piłki Nożnej i Komisji ds. Rozgrywek Podokręgów

Uchwała Nr 8/8/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Futsalu i Piłki Plażowej Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr 9/8/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Piłki Kobiecej Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr 10/8/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Dyscypliny Śląskiego Związku Piłki Nożnej i Komisji Dyscypliny Podokręgu

Uchwała Nr 11/8/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr 12/8/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Medialnej Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr 13/8/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Kolegium Sędziów Śląskiego Związku Piłki Nożnej i Kolegium Sędziów Podokręgu

Uchwała Nr 14/8/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zespołu ds. bezpieczeństwa oraz uzgadniania projektów budowy, przebudowy i modernizacji stadionów piłkarskich Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr 15/8/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Odznaczeń Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Zasady przyznawania Honorowych Odznak i wyróżnień Śl. ZPN

Uchwała Nr 27/8/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek Kobiecych prowadzonych przez Śląski Związek Piłki Nożnej

Uchwała Nr 28/8/20/Z w sprawie zatwierdzenia w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Programu "Gra Poza Unifikacją" Śląskiego Związku Piłki Nożnej

 

21 lipca 2020 (Komisja ds. Nagłych)

Uchwała Nr 16/KdsN/20 Komisji ds. Nagłych Śląskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Programu PRO Junior System w sezonie 2020/2021

Uchwała Nr 17/KdsN/20 Komisji ds. Nagłych Śląskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Turnieju "Puchar 100-lecia Śl.ZPN"

 

7 lipca 2020

Uchwała Nr 63/20/Z w sprawie zatwierdzenia uchwały Komisji ds. Nagłych Śl. ZPN

Uchwała Nr 65/20/Z w sprawie rozpoczęcia rozgrywek w sezonie 2020/2021

Uchwała Nr 66/20/Z w sprawie zmian w Regulaminie Ramowym Rozgrywek w piłkę nożną

Uchwała Nr 67/20/Z w sprawie zatwierdzenia załączników do Regulaminu Rozgrywek w piłkę nożną (Załącznik nr 1 do Ramowego - wytyczne)

Uchwała Nr 67/20/Z w sprawie zatwierdzenia załączników do Regulaminu Rozgrywek w piłkę nożną (Załącznik nr 2 do Ramowego - awanse i spadki)

Uchwała Nr 68/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ligi Juniorów Młodszych B2 w sezonie 2020/2021

Uchwała Nr 69/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozgrywek w piłkę nożną o Puchar Polski w sezonie 2020/2021 na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr 70/20/Z w sprawie ustalenia wieku młodzieżowca w IV lidze w sezonie 2020/2021

Uchwała Nr 71/20/Z w sprawie przyjęcia klubu Górnik Zabrze S.S.A. do I ligi A1

Uchwała Nr 72/20/Z w sprawie zatwierdzenia tabeli ekwiwalentów sędziowskich na sezon 2020/2021 i następne

Uchwała Nr 73/20/Z w sprawie kar dyskwalifikacji określonych liczbą meczów nieobytych w sezonie 2019/2020

Uchwała Nr 76/20/Z w sprawie zmian w Komisji ds. Licencji Klubowych

Uchwała Nr 77/20/Z w sprawie zmian w Komisji Dyscypliny

Uchwała Nr 78/20/Z w sprawie zmian w Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych

Uchwała Nr 79/20/Z w sprawie zmian w Związkowej Komisji Odwoławczej

Uchwała Nr 80/20/Z w sprawie zmian w Kolegium Sędziów Śl. ZPN

Uchwała Nr 81/20/Z w sprawie zmian w Komisji Piłki Kobiecej Śl. ZPN

Uchwała Nr 83/20/Z w sprawie anulowania opłat za transfery czasowe w rundzie wiosennej sezonu 2019/2020 dla klubów od IV ligi w dół

 

23 czerwca 2020

Uchwała Nr 50/20/Z w sprawie zatwierdzenia tabeli opłat - Futsal

Uchwała Nr 50/20/Z w sprawie zatwierdzenia tabeli opłat - Kobiety

 

14 maja 2020

Uchwała Nr 40/20/Z w sprawie zakończenia rozgrywek piłkarskich w sezonie 2019/2020 prowadzonych przez Śląski Związek Piłki Nożnej

Uchwała Nr 41/20/Z w sprawie zakończenia rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo III ligi grupy III w sezonie 2019/2020

 

19 grudnia 2019

Uchwała nr 112/19/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ramowego Pucharu Śląska w Futsalu

Uchwała nr 114/19/Z w sprawie zmiany uchwały Nr 105/19/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 12.11.2019r.

 

12 listopada 2019

Uchwała nr 104/19/Z w sprawie ustalenia zasad wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów Śl. ZPN (Sprawozdawczo - Wyborcze)

Uchwała nr 105/19/Z w sprawie zwołania Walnego Zebrania Delegatów Śl. ZPN (sprawozdawczo - wyborczego) - zmiana Uchwały nr 105 Uchwałą nr 114 w dniu 19 grudnia

Uchwała nr 106/19/Z w sprawie zasad kandydowania na Prezesa Śl. ZPN

Uchwała nr 107/19/Z w sprawie zatwierdzenia Porządku Obrad oraz Regulaminu Obrad Zebrania Klubów Podokręgów Śl. ZPN

Uchwała nr 108/19/Z w sprawie zasad kandydowania na Prezesa Podokręgu Śl. ZPN

Uchwała nr 110/19/Z w sprawie zmian w Regulaminach Komisji ds. Rozgrywek i Komisji Piłki Kobiecej Śl. ZPN (Komisja ds. Rozgrywek)

Uchwała nr 110/19/Z w sprawie zmian w Regulaminach Komisji ds. Rozgrywek i Komisji Piłki Kobiecej Śl. ZPN (Komisja Piłki Kobiecej)

 

1 października 2019

Uchwała nr 68/19/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozgrywek Turnieju o Puchar Prezesa Śl. ZPN

Uchwała nr 93/19/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo II Ligi Futsalu na sezon 2019/2020 i następne

Uchwała nr 94/19/Z w sprawie zmian w Regulaminie Ramowym Rozgrywek

 

30 lipca 2019

Uchwała nr 63/19/Z w sprawie kompetencji struktur i organów Śl. ZPN

Uchwała nr 65/19/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu PRO Junior System na sezon 2019/2020

Uchwała nr 69/19/Z w sprawie wyrażenia zgody na równoczesny udział w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym dwóch zawodników spoza obszaru Unii Europejskiej (LKS Zameczek Czernica)

Uchwała nr 70/19/Z w sprawie wyrażenia zgody na równoczesny udział w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym dwóch zawodników spoza obszaru Unii Europejskiej (APN Odra Sp. z o.o.)

Uchwała nr 71/19/Z w sprawie uzupełnienia składu III ligi grupy III

Uchwała nr 72/19/Z w sprawie zmian w Regulaminie Ramowym Rozgrywek w piłkę nożną

Uchwała nr 73/19/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu I Ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych B2 w sezonie 2019/2020 i zaktualizowana tabela opłat

Uchwała nr 74/19/Z w sprawie przejęcia przez UKS Ruch Radzionków miejsca KS Ruch Radzionków w rozgrywkach

Uchwała nr 82/19/Z w sprawie zatwierdzenia zmian w załączniku nr 3 do Regulaminu Ramowego dotyczącego rozgrywek kobiecych

 

18 czerwca 2019

Regulamin Ramowy

Załącznik nr 1 (rozgrywki młodzieżowe - wytyczne)

Załącznik nr 2 (awanse i spadki)

Regulamin Pucharu Polski

Regulamin III ligi grupy III

Terminy rozgrywek

Tabela opłat

Ekwiwalenty sędziowskie

 

20 lutego 2019

Regulaminu Komisji Szkolenia Śl. ZPN i Komisji Szkolenia Podokręgu

Regulaminu Komisji ds. Rozgrywek i Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu

Regulaminu Komisji Dyscypliny Śl. ZPN i Komisji Dyscypliny Podokręgu

Regulaminu Kolegium Sędziów Śl. ZPN i Kolegium Sędziów Podokręgu

Regulaminu Komisji Futsalu Śl. ZPN

Regulaminu Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Śl. ZPN

Regulaminu Komisji Piłki Kobiecej Śl. ZPN

Turniej o Mistrzostwo Śląska U-17 i U-19

Zmiany w Załączniku nr 1 Regulaminu Ramowego rozgrywek w piłkę nożną

Zatwierdzenie tabeli ekwiwalentów sędziowskich

Zatwierdzenie tabeli opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach organizowanych przez Śl. ZPN

Przyjęcie jako członka Uczniowski Klub Sportowy FOOTBALL4PRO Bartłomiej Konieczny z siedzibą w Bielsku - Białej

Przyjęcie jako członka Uczniowski Klub Sportowy RAPID Wodzisław Śląski

Zmiany nazwy Ludowego Klubu Sportowego ZIELONI z siedzibą w Zborowskim na Klub Sportowy ZIELONI ZBOROWSKIE

 

22 stycznia 2019

Regulamin Komisji ds. Nagłych Śląskiego ZPN

Regulamin Zarządu Śląskiego ZPN

Regulamin Podokręgu Śląskiego ZPN

Schemat organizacyjny Śląskiego ZPN

 

5 grudnia 2018

Zasady rozliczania delegacji sędziowskich

 

14 października 2018

Zasady rozgrywania meczów drużyn młodzieżowych przy sztucznym oświetleniu

Przyjęcie zmiany nazwy - z KS GTV Stadion Śląski Chorzów na KS Stadion Śląski Chorzów

 

24 września 2018

Regulamin rozgrywek o Puchar Prezesa Śląskiego ZPN w kategorii U-12 i U-11

Przyjęcie i zatwierdzenie programu "Sędzia klubowy"

Przyjęcie i zatwierdzenie Tabeli ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów, delegatów i mentorów na zawodach Śląskiego ZPN

Zgoda na równoczesny udział w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym dwóch zawodników spoza obszaru Unii Europejskiej (Musepa i Terbalyan - LKS Przemsza Siewierz)

Zgoda na równoczesny udział w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym dwóch zawodników spoza obszaru Unii Europejskiej (Herasymov i Ngwagwu - KS Górnik Piaski)

Zatwierdzenie załącznika nr 3 do Regulaminu Ramowego dot. rozgrywek kobiet wraz z aneksem

 

17 lipca 2018

Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Ramowym Rozgrywek i załączników do Ramowego   /Regulamin Ramowy, załącznik nr 1, załącznik nr 2/

Zatwierdzenie Regulaminu Pucharu Polski (Regulamin PP)

Zatwierdzenie Regulaminu Wydziału Piłki Kobiecej (Regulamin WPK)

Zmiany w Regulaminie Związkowej Komisji Odwoławczej

Zmiany w Regulaminie Wydziału Futsalu (Regulamin Wydziału Futsalu)

Uchwała kompetencyjna struktur i organów Śl. ZPN

Zgoda na przeniesienie drużyn rocznika 2004 z RKP ROW Rybnik do KS ROW 1964 Rybnik

Zgoda na przeniesienie drużyny rocznika 2004 z MUKP Dąbrowa Górnicza do KS Unia Dąbrowa Górnicza

Zgoda na przejęcie przez APN Olimpia Piekary Śląskie z zachowaniem dotychczasowych klas rozgrywkowych sekcji piłki nożnej MKS Olimpia Piekary Śląskie

Zgoda na przejęcie przez AKS Górnik Niwka z zachowaniem dotychczasowych klas rozgrywkowych sekcji piłki nożnej AKS Niwka

Przyjęcie klubu na członka - MKS Gmina Lubomia

Przyjęcie klubu na członka - MKP Brenna - Górki

Przyjęcie klubu na członka - UKS Sławków

Przyjęcie klubu na członka - Sporting Football Academy Lubliniec

Przyjęcie klubu na członka - UKS AP Orzesze

Wygaśnięcie członkostwa i skreślenia z rejestru - LKS Będusz

Wygaśnięcie członkostwa i skreślenia z rejestru - UKS Orzeł Konopiska

Wygaśnięcie członkostwa i skreślenia z rejestru - UKS Sokół Wręczyca

Wygaśnięcie członkostwa i skreślenia z rejestru - FKS Rychwałd

Dopuszczenie boiska ze sztuczną nawierzchnią do rozgrywania meczów piłki nożnej - Chorzów ul. Harcerska 1

Dopuszczenie boiska ze sztuczną nawierzchnią do rozgrywania meczów piłki nożnej - Bytom przy ul. Olimpijskiej i Piekarskiej

 

14 lipca 2018 (Zarząd PZPN) i 21 sierpnia 2018 (Prezydium Zarządu Śl. ZPN)

Pro Junior System dla IV ligi

Pro Junior System dla Klasy Okręgowej i Klasy A

 

21 maja 2018

Włączenie Podokręgu Skoczów do struktury Związku

Włączenie Podokręgu Żywiec do struktury Związku

Włączenie Podokręgu Lubliniec do struktury Związku

Przyjęcie klubu na członka - AKS Górnik Niwka

Przyjęcie klubu na członka - SKFiS Górnik 09 Mysłowice

Wygaśnięcie członkostwa i skreślenia z rejestru - KS JSS Silesia Piekary Śląskie

Wygaśnięcie członkostwa i skreślenia z rejestru - UKS Szombierki Bytom

Przejęcie przez MTS Knurów sekcji kobiet KS Concordia Knurów

Zgoda na różnicę jednej klasy pomiędzy I a II zespołem MLKS Znicz Kłobuck

Zatwierdzenie tabeli opłat - futsal i kobiety   /tabela opłat futsal   i   tabela opłat kobiety/

 

19 marca 2018

Przeniesienie drużyn z SP MOSiR Jastrzębie do KS GKS 1962 Jastrzębie S.A.

Wygaśnięcie członkostwa i skreślenia z rejestru - LKS Nadwiślan Góra

Przyjęcie klubu na członka - Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP - Oratorium Pogrzebień

Przyjęcie klubu na członka - Śląska Akademia Futbolu Gliwice

Przyjęcie klubu na członka - UKS AS Karczewice

Przyjęcie klubu na członka - UKS AP Champions Żory

Przyjęcie klubu na członka - APN Olimpia Piekary Śląskie

Przyjęcie klubu na członka - Diamond Academy Rogoźnik

Przyjęcie klubu na członka - MTS Knurów


23 stycznia 2018

Przyjęcie klubu na członka - MKS Concordia Knurów

Przyjęcie zmiany nazwy - z UKS Gimnazjum Istebna na UKKS Istebna

Przyjęcie prawa używania w celach marketingowych nazwy MKS Górnik 09 Mysłowice

Wygaśnięcie członkostwa i skreślenia z rejestru - KS Polonia Bytom S.A.

 

 

 

Pobierz
Taryfikator kar pieniężnych za przewinienia dyscyplinarne
Pobierz
Regulamin Dyscyplinarny PZPN
Pobierz
Oświadczenie antykorupcyjne (do licencji trenerskiej)
Pobierz
Formularz rejestracyjny - Konferencja 17.12.2016 r.
Pobierz
Szkolenie dzieci i młodzieży
Pobierz
Procedury oraz zasady zakładania konta PZPN24 oraz aplikacji na komisje/konferencje trenerskie
Pobierz
Zgoda rodziców. Zgrupowanie/konsultacja
Pobierz
Oświadczenie rodziców do Śląskiej Federacji Sportu
Pobierz
Uchwała V/75 z dnia 25.05.2017 Zarządu PZPN w sprawie Organizacji Kursów i Kształcenia Trenerów
Pobierz
Uchwała nr IV63 z dnia 20.04.2017r. - Licencje trenerskie
Pobierz
Uchwała nr IV63 z dnia 20.04.2017r. - Licencje trenerskie. Po zmianach.
Pobierz
Uchwała Śl. ZPN w sprawie opłat za uzgadnianie projektów budowy i przebudowy obiektów sportowych
Pobierz
Procedura uzgadniania projektów
Pobierz
Formularz zgłoszenia projektu
Pobierz
Uchwała PZPN (opiniowanie i uzgadnianie projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów)
Pobierz
Ustawa o Bezpieczeństwie Imprez Masowych
Pobierz
Zalecenia dla organizatorów meczów piłkarskich
Pobierz
Regulamin meczu piłkarskiego (z piktogramami)
Pobierz
Lista kontrolna organizatora
Pobierz
Harmonogram dnia meczowego
Pobierz
Harmonogram dnia meczowego (edytowalny)
Pobierz
Zabronione przedmioty - piktogramy
Pobierz
Informacja - Konsultanta ds. Bezpieczeństwa IV LIGA
Pobierz
Obowiązki kierownika ds. bezpieczeństwa
Pobierz
Raport konsultanta ds. bezpieczeństwa
Pobierz
Skrócony raport obserwatora
Pobierz
Zasady pracy konsultanta ds. bezpieczeństwa
Pobierz
Uchwala_w_sprawie_licencji_dla_sedziow_pilkarskich.pdf
Pobierz
Zalacznik_1_wniosek_o_przyznanie_licencji_sedziowskiej.doc
Pobierz
Zalacznik_2_oplaty_za_licencje_sedziowskie.pdf
Pobierz
Wniosek o nadanie tytułu Członka Honorowego PZPN
Pobierz
Wniosek_o_nadanie_medalu_za_wybitne_osiagniecia_w_rozwoju_pilki_noznej.doc
Pobierz
Wniosek o nadanie dużej diamentowej odznaki PZPN
Pobierz
Wniosek o nadanie małej diamentowej odznaki PZPN
Pobierz
Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej PZPN (osoba fizyczna)
Pobierz
Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej PZPN (klub sportowy)
Pobierz
Wniosek o nadanie tytułu sędziego honorowego
Pobierz
Wniosek o nadanie odznaki Za zasługi dla sportu
Pobierz
Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej Śl. ZPN
Pobierz
Zasady przyznawania Honorowych Odznak i wyróżnień Śl. ZPN
Pobierz
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach Mobilnego AMO - RODO