Śląski ZPN

Krzysztof Olczyk pozostał prezesem Podokręgu Lubliniec

5/06/2020 19:39

Na Zebraniu Klubów Podokręgu Lubliniec dokonano wyboru Prezesa, Prezydium i Delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Śląskiego Związku Piłki Nożnej.


Komisja Mandatowa w składzie Sebastian Radek - przewodniczący oraz Edward Czyż i Seweryn Pogoda - członkowie na wstępie stwierdziła, że na ogólną liczbę delegatów, uprawnionych do udziału w zebraniu, na sali obrad było 29 delegatów, co stanowi 74 procent. W związku z tym zebranie było prawomocne.

Prezesem Podokręgu Lubliniec wybrano Krzysztofa Olczyka, a w skład Prezydium weszli: Henryk Gorol, Sebastian Radek, Mirosław Kowalik, Szymon Mlynek, Andrzej Kosytorz, Zygmunt Budzik, Grzegorz Jaśkiewicz i Mirosława Minor.

- Cieszę się z zaufania i jednomyślnego wyboru - mówi Krzysztof Olczyk, od 2011 roku piastujący funkcję prezesa Podokręgu Lubliniec. - Pragnę też dodać, że z poprzedniego składu Prezydium zostało trzech działaczy, do których dołączyła piątka nowych i młodych ludzi. Mirosława Minor z UKS APN Gmina Tworóg, Sebastian Radek z lublinieckiej Sporting Football Academy, Szymon Mlynek z Orła Pawonków, Mirosław Kowalik z Błękitnych Herby oraz najbardziej wśród nich doświadczony Andrzej Kosytorz z Zielonych Zborowskie dają gwarancję, że będziemy mieli świeże siły do pracy na rzecz piłki w naszym regionie.

Ponadto Delegatami na Zebranie Śląskiego Związku Piłki Nożnej zostali wybrani: Krzysztof Olczyk, Sebastian Radek, Szymon Mlynek, Eugeniusz Mnich i Mirosław Kowalik.