Komisje

Skład osobowy:

 • MUSIOŁ Alojzy - Przewodniczący
 • BUGDOŁ Rudolf - Prezes Honorowy
 • GÓRALCZYK Jacek - Wiceprzewodniczący
 • MYGA Zbigniew - Sekretarz
 • PASIEKA Krzysztof - Sekretarz
 • FICEK Zygmunt - Członek
 • FORNALAK Henryk - Członek
 • GOLDA Henryk - Członek
 • GRZYBEK Robert - Członek
 • HEJCZYK Tadeusz - Członek
 • JOJKO Antoni - Członek
 • KLIMEK Czesław - Członek
 • KUCHARSKI Stanisław - Członek
 • KULIG Jerzy - Członek
 • LASKOWSKI Andrzej - Członek
 • LOS Eugeniusz - Członek
 • MACHNIK Janusz - Członek
 • MANDERLA Jan - Członek
 • PAJĄK Jan - Członek
 • PIEJAK Henryk - Członek
 • PINOCY Józef - Członek
 • POWAGA Tadeusz - Członek
 • PRZYBYŁA Jerzy - Członek
 • RAKOCZY Julian - Członek
 • RUDNOW Jan - Członek
 • SENDERSKI Józef - Członek
 • SŁOWIKOWSKI Jacek - Członek
 • SOKÓŁ Henryk - Członek
 • SPAŁEK Leonard - Członek
 • STACHURA Zygmunt - Członek
 • STROBA Piotr - Członek
 • SZYMAŃSKI Jerzy - Członek
 • WENCEL Norbert - Członek
 • WIECZOREK Maurycy - Członek
 • WTOREK Władysław - Członek
 • ZAORSKI Ryszard - Członek

Regulamin: Klub Seniora Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Skład osobowy:

 • OŚLIZŁO Stanisław - Przewodniczący
 • BACZYŃSKI Leszek - Członek
 • FURTOK Jan - Członek

Regulamin: Klub Wybitnego Piłkarza Śląska Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Skład osobowy:

 • GÓRECKI Mirosław – Przewodniczący, obsada sędziów i obserwatorów
 • CHUDY Andrzej – Referent ds. szkolenia
 • GROBELNY Wiesław – Referent ds. finansów
 • KITA Artur – Referent ds. ewidencji
 • KLICA Jacek – Sekretarz i referent gospodarczy
 • KRUCZYŃSKI Daniel – Referent ds. organizacyjnych i obsady sędziów

Regulamin: Kolegium Sędziów Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Skład osobowy:

 • SMULSKI Krzysztof - Przewodniczący
 • KIEŁTYKA Janusz - Wiceprzewodniczący
 • POLOCZEK Józef - Sekretarz
 • CZYŻ Lesław - Członek
 • MIERKUŁOW Maciej - Członek

Regulamin: Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Skład osobowy:

 • DUDZIŃSKI Krzysztof - Przewodniczący
 • DEMKO Marek - Członek
 • JURASZEK Aleksander - Członek
 • STEFANIAK Paweł - Członek

Regulamin: Komisja ds. Licencji Klubowych Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Skład osobowy:

 • STACHURA Tadeusz - Przewodniczący
 • GAŁUSZKA Marek - Sekretarz
 • RUSEK Tomasz - Członek
 • WIATROWSKI Stanisław - Członek

Skład osobowy:

 • BRYŚ Jarosław - Przewodniczący
 • GRYCMANN Paweł - Wiceprzewodniczący
 • BĄK Henryk - Członek
 • GALEJA Damian - Członek
 • KOWALSKI Janusz - Członek

Skład osobowy:

 • GAŁUSZKA Marek - Przewodniczący
 • PŁACZEK Adam - Wiceprzewodniczący
 • MAZUR Lesław - Kierownik Referatu Rozgrywek
 • GÓRA Edward - Członek

Regulamin: Komisja ds. Rozgrywek Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Skład osobowy:

 • NALEPA Piotr - Przewodniczący
 • DRAGA Kamil - Członek
 • GĄSKA Janusz - Członek
 • LESIK Korneliusz - Członek

Regulamin: Komisja ds. Ustalenia Ekwiwalentu za Wyszkolenie Zawodników Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Skład osobowy:

 • DUDEK Michał - Przewodniczący
 • RYGIEL Tomasz - Wiceprzewodniczący
 • KRUPA Jan - Sekretarz
 • DZIEDZIEJKO Jaromir - Członek
 • GÓRSKI Tomasz - Członek
 • KILIAN Krzysztof - Członek
 • MIZERA Łukasz - Członek

Regulamin: Komisja Dyscypliny Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Skład osobowy:

 • GRZYWACZEWSKI Arkadiusz - Przewodniczący
 • CZOK Tomasz - Wiceprzewodniczący
 • LATACZ Leszek - Sekretarz
 • LESZCZYŃSKI Andrzej - Członek
 • HOMA Marek - Członek
 • CZERNACHOWSKI Marek - Członek
 • JARUCHIEWICZ Damian - Członek

Regulamin: Komisja Futsalu Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Skład osobowy:

 • DUSIK Jerzy - Przewodniczący
 • CIEŃCIAŁA Zbigniew - Członek
 • DUSIK Dorota - Członek
 • GRYGIERCZYK Maciej - Członek
 • GRZYWACZEWSKI Arkadiusz - Członek
 • KĘDZIOR Rafał - Członek
 • WALCZAK Robert - Członek

Regulamin: Komisja Medialna Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Skład osobowy:

 • WOJTANOWICZ Andrzej - Przewodniczący
 • GARBACIAK Wojciech - Członek
 • MIZERA Łukasz - Członek
 • POLOCZEK Mariusz - Członek

Regulamin: Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Skład osobowy:

 • DROŻDŻAL Władysław - Przewodniczący
 • CIECHELSKI Henryk - Członek
 • CZYŻ Andrzej - Członek
 • NOWAK Kazimierz - Członek
 • SZYMAŃSKI Jerzy - Członek
 • WENCEL Ernest - Członek

Skład osobowy:

 • GOTZ ANNA - Przewodnicząca
 • WOJCIECHOWSKA Malwina - Sekretarz
 • BOBOWSKA Agnieszka - Członek
 • NIEUŻYŁA Łukasz - Członek

Regulamin: Komisja Piłki Kobiecej Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Skład osobowy:

 • GRYCMANN Paweł - Przewodniczący
 • GALEJA Damian - Wiceprzewodniczący
 • BAŃSKI Piotr - Członek (Częstochowski OZPN)
 • GÓRSKI Jan - Członek (Podokręg Bytom)
 • KASZYCA Paweł - Członek (Podokręg Rybnik)
 • KOŚCIAŃSKI Krzysztof - Członek (Podokręg Częstochowa)
 • KULIK Eugeniusz - Członek (Beskidzki OZPN i Podokręg Bielsko-Biała)
 • MEISSNER Przemysław - Członek (Podokręg Skoczów)
 • MILEWSKI Wiesław - Członek (Podokręg Sosnowiec)
 • MIŁKOWSKI Andrzej - Członek (Podokręg Katowice)
 • ORMAŃCZYK Zbigniew - Członek (Podokręg Lubliniec)
 • ORZESZEK Andrzej - Członek (Podokręg Zabrze)
 • SOŁTYSIK Sławomir - Członek (Podokręg Żywiec)
 • TRZECIAK Jacek - Członek (Podokręg Racibórz)
 • ZIEMBA Jarosław - Członek (Podokręg Tychy)

Regulamin: Komisja Szkolenia Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Skład osobowy:

 • CZYŻ Lesław - Przewodniczący
 • KIEŁTYKA Janusz - Wiceprzewodniczący
 • HERMANOWICZ Krzysztof - Członek
 • MILEWSKI Tomasz - Członek
 • SMULSKI Krzysztof - Członek

Skład osobowy:

 • PTASIŃSKI ADAM - Przewodniczący
 • STRUMIŃSKI Paweł - Wiceprzewodniczący
 • DUDEK Michał - Członek
 • GÓRSKI Michał - Członek
 • HELER Mariusz - Członek
 • KŁYK Czesław - Członek
 • ZORZYCKI Piotr - Członek