Śląska Piłka - Kopalnia Talentów

Dzieci i Młodzież

Dziecięca rewolucja - trzech na trzech na cztery bramki

28/06/2020 06:00

Śląski Związek Piłki Nożnej wychodzi z inicjatywą rozgrywek dzieci i młodzieży dedykowanych klubom z małych miejscowości (do 2500 mieszkańców). Udział w rozgrywkach poza unifikacją jest dobrowolny, a prowadzić je będą Komisje do spraw Rozgrywek zainteresowanych Podokręgów.


- Głównymi celami programu są: radość dzieci i młodzieży z gry w piłkę nożną oraz  popularyzacja piłki nożnej w małych miejscowościach, gdzie trudno skompletować drużynę do rozgrywek zgodnie z unifikacją – mówi Damian Galeja trener koordynator Śląskiego Związku Piłki Nożnej. – Istotne są również: nauka i promocja zasad fair play, organizacja współzawodnictwa sportowego jako funkcji szkoleniowo-wychowawczej w regionach o mniejszym potencjale piłkarskim. To także promocja utalentowanych zawodników bez względu na płeć. Mogą grać chłopcy z dziewczynami oraz drużyny mieszane. Przepisy oraz ramowy regulamin opracowywany przez Referat Rozgrywek Śląskiego Związku Piłki uwzględniają kategorie wiekowe oraz dopasowane do nich zasady mieszania drużyn. Rozgrywki prowadzone przez Śląski Związek Piłki Nożnej będą także zarejestrowane w systemie Extranet, co umożliwi klubom udział w programie Certyfikacji Szkółek Piłkarskich.

Śląski Związek Piłki Nożnej podkreślając, że szkolenie młodzieży jest fundamentem rozwoju, proponuje dostosowanie dodatkowej formy rozgrywek do możliwości klubów z małych miejscowości, w której w jednym roczniku nie można skompletować drużyny do rozgrywek w dotychczasowej formule – zgodnej z unifikacją.

- Młodzi zawodnicy powinni mieć możliwość rozwijania swoich indywidualnych umiejętności w rywalizacji z rówieśnikami pod okiem wykształconych trenerów z aktualnymi licencjami – podkreśla Damian Galeja. - Dlatego uwzględniając wiek i rozwój biologiczny oraz charakterystykę klubu lub środowiska, w którym zawodnicy trenują, proponujemy rozgrywki w formule z mniejszą ilością zawodników na boisku, dostosowanym do ilości graczy. Na przykład można grać trzech na trzech na cztery bramki z wyznaczoną „strefą gol”. Taka gra i odpowiednie rozmiary bramek zapewnią większe zaangażowanie zawodników, a ze względu na małą liczbę piłkarzy na boisku, każdy ma więcej kontaktów z piłką. Forma gry z czterema bramkami sprzyja zrozumieniu podziału przestrzeni i ustawieniu na boisku. W przepisach ujęte są także zmiany zawodników, po każdej bramce lub w określonej minucie meczu co prowadzi do równej ilości czasu przebywania na boisku. Oprócz nauki podstaw piłki nożnej, w naszej propozycji kładziemy nacisk na uczciwą współpracę oraz szkolenie trenerów i rodziców zgodnie z programem Śląskiego Związku Piłki Nożnej  #ŚwiadomaGra. 

Śląski Związek Piłki Nożnej w młodszych grupach wiekowych, w celu uniknięcia niepotrzebnej presji,  nie przewiduje lig i nie będzie sporządzał tabel. Kluby wspólnie z rodzicami organizować będą festyny piłkarskie, w których będzie mogło uczestniczyć od dwóch do czterech klubów, które w trakcie turnieju podzielą się na dowolną liczbę zespołów.

Nie można zapominać o promowaniu zasad Fair Play, dlatego uścisk dłoni lub „żółwik” na początku i na końcu gry stanowić będzie rytuał. Dzieci uczą się zasad gry, a trenerzy i rodzice działają jako organizatorzy gier/turniejów, a w starszych kategoriach wiekowych także jako sędziowie. Rodzice powinni jednak unikać ingerencji w poczynania zawodników i zachowując niezbędny dystans dać swoim dzieciom przestrzeń do rozwoju i czerpania radości z gry.

- W przygotowaniu tego projektu źródłem były zasady obowiązujące w rozgrywkach prowadzonych zgodnie z unifikacją oraz wykorzystane zostały propozycje niemieckiego modelu rozgrywek dla dzieci – wyjaśnia Damian Galeja. – Zainspirowała mnie również książka „Piękna Gra” Horsta Weina.