Komisja Licencyjna

 Komisja Licencji Trenerskich Śląskiego Związku Piłki Nożnej funkcjonuje w składzie:

  • Jarosław Bryś- Przewodniczący
  • Paweł Grycmann- Wiceprzewodniczący
  • Damian Galeja- Członek
  • Henryk Bąk- Członek

Zadaniem Komisji jest weryfikacja Licencji Trenerskich, a w szczególności ich przyznawanie i przedłużanie.

Dotyczy to licencji:

  • UEFA B
  • Grassroots C
  • Grassroots D
  • Futsal C

Odbywa się to poprzez Komisję Licencji Trenerskich, w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym, zamieszczone na portalu trenerskim pzpn24.pzpn.pl.

Komisja Licencji Trenerskich wydaje także zgody warunkowe na prowadzenie drużyn, na poziomie rozgrywek odbiegającym od posiadanych przez trenerów uprawnień.

W szczególnych wypadkach Komisja podejmuje decyzje o czasowym zawieszeniu, bądź wnioskuje o odebranie uprawnień trenerskich osobom, które w rażący sposób naruszyły zasady wykonywania zawodu trenera.