Śląski ZPN

Informacja na temat rozgrywek i treningów od 27 marca do 9 kwietnia

26/03/2021 16:30

W odpowiedzi na Wasze liczne pytania informujemy, że ograniczenia wprowadzone na podstawie §9 ust. 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wyłączają do dnia 9 kwietnia 2021 r. zarówno możliwość prowadzenia współzawodnictwa sportowego jak i możliwość organizacji zajęć sportowych i wydarzeń sportowych lub działalności obiektów sportowych. Ograniczenie to nie dotyczy sportu zawodowego.


Nowe regulacje wprowadzają wyraźne zaostrzenie wyłączające nie tylko możliwość rozgrywania meczów w ramach lig nieprofesjonalnych, ale również uniemożliwiające prowadzenie treningów, w tym treningów dzieci i młodzieży. Możliwość prowadzenia zajęć sportowych została uniemożliwiona także na prywatnych obiektach sportowych należących do klubów, poprzez zawarte w Rozporządzeniu odwołanie do punktu 93.11.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności, czego konsekwencją jest ograniczenie funkcjonowania obiektów otwartych (boisk) oraz zamkniętych (hale sportowe).