Śląski ZPN

Gala 100-lecia Podokręgu Sosnowiec

21/10/2022 21:00
Gala 100-lecia Podokręgu Sosnowiec Foto. Dorota Dusik

Na gali 100-lecia Podokręgu Sosnowiec wszystko poszło śpiewająco.


Czy mogło być jednak inaczej skoro spotkanie pokoleń piłkarskiej rodziny zagłębiowskiej odbyło się w Zespole Szkół Muzycznych imienia Jana Kiepury, a o oprawę artystyczną zadbała utalentowana wokalnie i instrumentalnie miejscowa młodzież: Kamil Skrzyniarz, Maja Cembrzyńska, Aleksander Kubica, Julia Jończyk, Alicja Matuszczyk i Julia Wojnarowska.

Pierwszy skrzypce – że pozostaniemy już w konwencji muzycznej – grał jednak na tej wyjątkowej uroczystości Prezes jubilata Józef Grząba. To on właśnie na wstępie wydał komendę wprowadzenia sztandaru Śląskiego Związku Piłki Nożnej, a następnie powitał gości na czele z Henrykiem Kulą – Wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej i Prezesem Śląskiego Związku Piłki Nożnej wraz z Wojciechem Cyganem – Wiceprezesem PZPN-u oraz przedstawicielami Zarządu PZPN-u. Przywitał także reprezentantów Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej na czele z Wiceprezesami Jarosławem Brysiem – Prezesem Podokręgu Zabrze i Arturem Szymczykiem – Prezesem Podokręgu Częstochowa oraz Prezesów Podokręgów: Katowice – Stefana Mleczkę, Lubliniec – Krzysztofa Olczyka, Tychy – Piotra Swobodę, Skoczów – Bogusława Walicę, Bytom – Tomasza Wyszyńskiego, Racibórz – Stefana Ekierta. Na sali byli również: Prezes Honorowy Śląskiego Związku Piłki Nożnej Rudolf Bugdoł i Wiceprezesi Podokręgów: Zabrze - Tomasz Kulczycki, Tychy - Grzegorz Morkis, Racibórz - Andrzej Starzyński, Rybnik - Leszek Brzoza oraz Prezes Honorowy Podokręgu Katowice Stanisław Mitas i Członkowie Zarządu Śląskiego ZPN-u: Teodor Wawoczny, Bogdan Kłys, Tomasz Szczerba i Piotr Zorzycki, a także Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Śląskiego ZPN-u Herbert Jatta.

Nie zabrakło też ciepłych słów przywitania pod adresem Prezesa Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS Andrzeja Sadloka, a także przedstawicieli władz krajowych na czele z Senator RP Joanną Sekułą oraz Posłami Rafałem Adamczykiem i Mateuszem Bochenkiem, tudzież samorządowców i wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji tej wyjątkowej uroczystości, której adresatami byli Prezesi klubów zrzeszonych w Podokręgu Sosnowiec oraz jego działacze, trenerzy, zawodnicy i sędziowie.

100-letnią historię podsumowały zarówno wystąpienia prowadzącego galę Tadeusza Palucha jak i film prezentujący największe sukcesy, a po nim przyszedł czas na wyróżnienia, które Henryk Kula wręczał w towarzystwie Wojciecha Cygana oraz Członków Zarządu PZPN-u i Prezesów Wojewódzkich Związków: Tomasza Garbowskiego z Opolskiego ZPN-u, Sławomira Kopczewskiego z Podlaskiego ZPN-u, Roberta Skowrona z Lubuskiego ZPN-u oraz Ryszarda Kołtuna z Małopolskiego ZPN-u. Brązowy medal za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej otrzymał Henryk Kurek. Następnie wręczone zostały Honorowe Odznaki PZPN-u: Złote otrzymali Tomasz Faracik i Dariusz Piętka; Srebrne: Janusz Kiełtyka i Wiesław Milewski oraz Brązowe: Marcin Jaroszewski i Dariusz Wrona.

Ponadto pamiątkowe grawertony Polskiego Związku Piłki Nożnej – Wojciech Cygan oraz Śląskiego Związku Piłki Nożnej – Henryk Kula przekazali na ręce Józefa Grząby, który następie asystował przy wręczaniu Odznak Honorowych Śląskiego Związku Piłki Nożnej: Złotymi odznaczeni zostali: Elżbieta Olbrycht, Agnieszka Sobczyk, Marcin Miśta, Bogdan Paluch, Michał Zając; Srebrnymi: Bartosz Górski, Rafał Pietrzyk, Sławomir Powolny i Dariusz Waluszczyk oraz Brązową Bogdan Skoczek.

Nie zabrakło także jubileuszowych upominków od Podokręgu Sosnowiec dla Henryka Kuli oraz samorządowców i sponsorów, a także dla Jubilata od Małopolskiego Związku Piłki Nożnej i Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS oraz klubów zrzeszonych w Podokręgu Sosnowiec i jego sympatyków. A gdy sztandar został już wyprowadzony i przebrzmiały ostatnie dźwięki utworu „Niech żyje bal” zaczęła się... dogrywka, czyli kuluarowe rozmowy o najpiękniejszych chwilach i największych gwiazdach zagłębiowskiej piłki, a także rozgorzała dyskusja czy słowa Henryka Kuli życzącego Zagłębiu mistrzostwa Polski spełnią się w kolejnym stuleciu Podokręgu Sosnowiec.

Pełna galeria z jubileuszu dostępna 【TUTAJFoto. Dorota Dusik