Kursy Trenerskie

Komunikat Wydziału Szkolenia. Kursy trenerskie

13/11/2018 12:53

Wydział Szkolenia Śląskiego Związku piłki informuje, że w chwili obecnej odbywają się zapisy na kursy trenerskie różnych kategorii. 


Procedura aplikacji na kursy odbywa się wyłącznie poprzez portal PZPN24, na którym umieszczone są poniższe, otwarte kursy. Przypominamy również, że na kurs mogą być przyjęte tylko te osoby, które w momencie otwarcia kursu posiadają aktywną licencję trenerską. 

l.p

Rodzaj i miejsce kursu

Planowany termin rozpoczęcia

1.

Kurs UEFA A Katowice

06.04.2019

2.

Kurs UEFA zintegrowany B+A Katowice

19.05.2019

3.

Kurs UEFA B- Podokręg Żywiec

12.01.2019

4.

Kurs UEFA B- Podokręg Lubliniec

09.03.2019

5.

Kurs UEFA B- Podokręg Tychy

19.01.2019

6.

Kurs UEFA B- Podokręg Racibórz

20.04.2019

7.

Kurs UEFA B- Podokręg Katowice

12.01.2019

8.

Kurs UEFA B Wyrównawczy- Podokręg Racibórz

01.12.2018

9.

Kurs UEFA B Wyrównawczy- Podokręg Częstochowa

26.01.2019

10.

Kurs UEFA B Wyrównawczy- Podokręg Katowice

15.12.2018

11.

Kurs Grassroots C- Podokręg Tychy

16.02.2019

12.

Kurs Grassroots C- Podokręg Racibórz

11.01.2019

13.

Kurs Grassroots C – Podokręg Żywiec

11.01.2019

14.

Kurs Grassroots C- Podokręg Lubliniec

12.01.2019

15.

Kurs Grassroots C- Podokręg Bytom

14.12.2018

16.

Kurs Futsal C

16.02.2019

Na kursy z kategorii A, B+A, B i wyrównawczy B odbywają się egzaminy wstępne. O terminie egzaminów na kursy UEFA B i UEFA B wyrównawczy informujemy bezpośrednio zainteresowanych. Egzamin na kurs UEFA A oraz UEFA zintegrowany B+A odbędzie się na wiosnę 2019. O terminie egzaminu poinformujemy w osobnej wiadomości w późniejszym terminie. 

#SiłaRegionu