Kursy Trenerskie

EGZAMINY NA KURSY TRENERSKIE. KOMUNIKAT KOMISJI SZKOLENIA ŚLĄSKIEGO ZPN

18/09/2019 17:40

Komisja Szkolenia Śląskiego Związku Piłki Nożnej pragnie poinformować, że w dniu 24.09.2019 w Nowej Hali AWF Katowice przy ul. Mikołowskiej 72A odbędą się egzaminy WSTĘPNE na kursy trenerskie UEFA:


  1. Kurs trenerski UEFA A Katowice
  2. Kurs trenerski UEFA B Zabrze/Katowice
  3. Kurs trenerskie UEFA B Tychy
  4. Kurs trenerski UEFA B Wyrównawczy Katowice

Z poniższym harmonogramem: 

Godz. 18.30- zbiórka uczestników egzaminu

Godz. 19.00-19.45- egzamin teoretyczny

Godz. 20.00-20.45- egzamin praktyczny

Zainteresowani Trenerzy aplikują na w/w kursy poprzez portal PZPN24. Aplikacja na wybrany kurs jest równoznaczna z przystąpieniem do egzaminu.

Egzamin obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną (gra).

Na część praktyczną prosimy zabrać sprzęt treningowy odpowiedni do gry na hali sportowej lub orliku.

Literatura:

Kursy: UEFA B wyrównawczy, UEFA B, UEFA A:

1) Narodowy Model Gry PZPN (2016) 

2) Nowoczesne nauczanie i doskonalenie gry w piłkę nożną (2016) P. Grycmann, W. Szyngiera

Literatura uzupełniająca:

1) Współczesny system szkolenia w zespołowych grach sportowych. red. A. Zając, J. Chmura

Osoby, które zdały egzamin w dn. 25.03.2019 i otrzymały taką informację, a nie zostały przyjęte na kursy nie muszą podchodzić do egzaminu. Ponownie jednak muszą aplikować na kurs, którym są zainteresowane.

#SiłaRegionu