Licencje Trenerskie

UWAGA! Komunikat komisji licencji trenerskich Śląskiego Związku Piłki Nożnej

28/12/2023 17:28

Posiedzenie Komisji Licencji Trenerskich Śląskiego ZPN odbędzie się 06 stycznia 2024 roku i dotyczyć będzie przedłużania licencji trenerskich: UEFA B, Futsal C, Grassroots C/UEFA C, Grassroots D w trybie zwyczajnym.  Posiedzenie odbędzie się zgodnie z Uchwałą nr XI/160 z dnia 17 października 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce.


Wniosek o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym należy złożyć do właściwego dla danego WZPN organu ds. licencjonowania trenerów przed datą wygaśnięcia terminu jej ważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2023r. Wnioski złożone poza wcześniej wspomnianym terminem będą rozpatrywane w trybie nadzwyczajnym.

Wnioski składamy poprzez konto trenerskie na portalu pzpn24, umieszczając tam następujące dokumenty: 

  • skan aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Karnego /ważny 180 dni /
  • skan oświadczenie antykorupcyjnego

Opłaty za przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej pobierane są za okres maksymalnie 3 lat i wynoszą:

  • UEFA B: 300 zł
  • UEFA Futsal B: 300 zł
  • Futsal C: 150 zł
  • UEFA C / Grassroots C: 150 zł
  • Grassroots D: 75 zł

Wpłaty: w tytule imię, nazwisko, rodzaj licencji należy dokonać na konto Śląskiego ZPN po zmianie statusu Swojego wniosku na PRZYJĘTO.

Konto bankowe: nr 36 1020 2313 0000 3302 0169 4850

Pozostałe dane:

Śląski Związek Piłki Nożnej

40-028 Katowice
ul. Francuska 32