Konferencje / Warsztaty

certyfikowane warsztaty online dla trenerów futsalu

22/12/2021 10:09

Śląski Związek Piłki Nożnej serdecznie zaprasza trenerów futsalu do uczestnictwa w warsztatach w dniu 28.12.2021. Warsztaty odbędą się w formule online na platformie Microsoft Teams.


Warsztaty są bezpłatne. Uczestnik otrzyma godziny/punkty do zasad przedłużania licencji trenerskich zgodnie z poniższym:

Trener UEFA PRO- 0

Trener UEFA Elite Youth- 0

Trener UEFA A- 0

Trener UEFA B- 0

Trener Grassroots C-

Trener Grassroots D- 0

Trener UEFA Futsal B- 2

Trener UEFA Futsal C- 2

 

UWAGA! Warsztaty są przeznaczone tylko dla Trenerów z licencjami Futsal C oraz UEFA Futsal B.

Logowanie tylko poprzez portal PZPN24, w zakładce „Wydarzenia- kursy, licencje i konferencje”.

UWAGA! Logowanie na konferencję może odbywać się tylko pod własnym imieniem i nazwiskiem. Każda inna forma logowania (np. gość, imię, inicjały itp.), pomimo pełnego uczestnictwa w warsztatach będzie skutkować brakiem przyznania regulaminowych punktów.

Data: 28.12.2021 r.

Ograniczona ilość miejsc: 32.

Godz.: 19.00-21.00.

Temat: „"Futsal kobiet- wprowadzenie, różnice i porównania"

Prowadzący: Samuel Jania. Trener w klubie Rekord Bielsko-Biała oraz asystent selekcjonera w Reprezentacji Polski w futsalu Kobiet.

#SiłaRegionu #DzielSięwidzą #DążymyDoMistrzostwa

<a href='https://pl.freepik.com/wektory/medyczny'>Medyczny plik wektorowy utworzone przez freepik - pl.freepik.com</a>

Uczestnictwo w warsztatach:

Podstawą uczestnictwa jest aplikowanie na nią poprzez portal pzpn24.pzpn. Po zalogowaniu się na swoje konto klikamy w Wydarzeniach na Kursy, licencje i konferencje. Po otwarciu się dwóch okienek dla celów wyszukiwania, w pierwszym znajdujemy Śląski Związek Piłki Nożnej, w drugim przedmiotowe warsztaty. Następuje wyświetlenie tytularnych warsztatów, a kliknięcie na guzik „Aplikuj” jest sygnałem dla organizatora o chęci uczestnictwa.

Uczestnik otrzymuje drogą mailową link do uczestnictwa w warsztatach na platformie Microsoft Teams, na którą winien być zalogowany przez cały czas jej trwania. Po zakończeniu organizator dokonuje systemowej weryfikacji obecności jej uczestników. Pozytywne potwierdzenie obecności skutkuje przyznaniem punktów do systemu licencjonowania trenerów.

Regulamin uczestnictwa w konferencjach/warsztatach organizowanych w trybie online.

  1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji, organizowanej w trybie on-line jest zalogowanie się na platformie pzpn24.pzpn i otrzymanie potwierdzenia przyjęcia w poczet uczestników konferencji.
  2. Każda z zakwalifikowanych osób winna zalogować się na platformie Microsoft Teams poprzez stosowny link przesłany przez organizatora konferencji.
  3. Po zalogowaniu się każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich obowiązujących zasad dotyczących przebiegu konferencji. Dotyczy to wyłączenia mikrofonu i zgłaszania chęci otrzymania prawa do głosu tylko poprzez wizualne sygnalizacje.
  4. Zabronione jest przenoszenie sygnału z konferencji w celu prezentacji dla szerszej grupy niezalogowanych odbiorców.
  5. W przypadku przerw w dostarczaniu sygnału wizyjnego bądź dźwiękowego każdy uczestnik proszony jest o przekazanie informacji o tym fakcie Organizatorowi.
  6. Zabroniony jest zapis konferencji, chyba że wyrazi na to zgodę Organizator, bądź sam Organizator poinformuje o tym fakcie.
  7. Zasady, zmiany i czas trwania konferencji określa Organizator.
  8. W przypadku pozytywnego zaliczenia uczestnictwa w konferencji każdy z uczestników otrzyma liczbę punktów przypisanych do konferencji. Zostaną one zapisane automatycznie na koncie każdego uczestnika, po zamknięciu konferencji w systemie Extranet.
  9. Warunkiem otrzymania punktów z tytułu uczestnictwa w konferencji jest zalogowanie się tylko własnym imieniem i nazwiskiem, a także potwierdzenie swojej obecności w trakcie każdego sprawdzania obecności przez Organizatora, podczas konferencji.
  10. W przypadku zaistnienia innych, nie przewidzianych niniejszym Regulaminem zjawisk o dalszych losach konferencji i jej przebiegu decyduje Organizator.